בחנו את עצמכם

מה פירוש ומקור המילים אלטע זאעכן?

מתי חוגגת הכנסת

את יום הולדתה?

איזו חיה מופיעה על הרב-קו ?